Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

SOKOŁOWSKI I PARTNERZY ADWOKACI-RADCY PRAWNI-SPÓŁKA PARTNERSKA

  • Strona www: http://www.sokolowski.com.pl/
  • Ulica: F. Chopina 8 lok.5
  • Miasto: Lublin
  • Państwo: Poland
  • Kod Pocztowy: 20-023
  • Specjalizacja: prawa stanu cywilnego, prawo gospodarcze publiczne prawo i postępowanie administracyjne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  • E-Mail: info@sokolowski.com.pl
  • Telefon: +48 (81) 532 95 54
  • Województwo: lubelskie
SOKOŁOWSKI I PARTNERZY ADWOKACI-RADCY PRAWNI-SPÓŁKA PARTNERSKA

Opis

Kancelaria świadczy pomoc prawną m.in.w zakresie:

I. PRAWO CYWILNE:
1. Negocjacje, opracowywanie oraz opiniowanie wszelkich umów obrotu prawnego, a w tym: – umów obrotu rzeczami (umowy sprzedaży, dostawy, zamiany, leasingu itp.); – umów świadczenia usług (umowy zlecenia, o dzieło itp.). – umów korzystania z rzeczy (umów najmu, dzierżawy, użyczenia, itp.) – umów finansowania działalności (umowy pożyczki, cesje wierzytelności, przejęcie długu itp.);
2. Postępowania o odszkodowanie z tytułu WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH oraz BŁĘDÓW MEDYCZNYCH.

II. OBSŁUGA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI:
1. Analiza stanu prawnego nieruchomości oraz obsługa transakcji związanych z nieruchomościami; doradztwo i przygotowanie projektów umów w transakcjach nabywania i zbywania nieruchomości (przeniesienie prawa własności, użytkowania wieczystego, udziału we współwłasności nieruchomości, udziału w użytkowaniu wieczystym); umowy najmu i dzierżawy nieruchomości; umowy ustanowienia odrębnego prawa własności lokalu, umowy użyczenia nieruchomości, darowizny, umowy ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, hipoteka).
2. Postępowania o zwrot utraconych nieruchomości przez byłych właścicieli.
3. Postępowania o stwierdzenie praw do SPADKU i o dział spadku;
4. Postępowania przed sądami wieczysto-księgowymi (zmiana właściciela, podział nieruchomości, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, ustanowienie lub wykreślenie hipoteki.

III. PRAWO HANDLOWE:
1. Obsługa prawna procesów tworzenia, łączenia, przekształcania oraz LIKWIDACJI, UPADŁOŚCI oraz postępowań UKŁADOWYCH spółek prawa handlowego, stowarzyszeń oraz fundacji
2. Organizacja zgromadzeń wspólników i posiedzeń organów spółki.
3. Analiza i porządkowanie stanu prawnego w spółkach handlowych i przedsiębiorstwach.
4. Przygotowanie umów dotyczących transakcji nabycia akcji, udziałów, całego przedsiębiorstwa lub wyodrębnionych części majątku.

IV. PRAWO ADMINISTRACYJNE:
1. Postępowania administracyjne w zakresie całego procesu budowlanego, w tym w postępowaniach o zgodność inwestycji z planem przestrzennego zagospodarowania terenu, ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, a także stwierdzenie nabycia prawa użytkowania wieczystego, wywłaszczania nieruchomości.
2. Postępowania o immisje hałasu, spalin i innych nieczystości.
3. Postępowania CELNE I PODATKOWE tak na etapie analizy skutków celno-podatkowych prowadzonych przedsięwzięć, optymalizowania obciążeń podatkowych jak i reprezentacji klienta w postępowaniach zainicjowanych w wyniku kontroli celnej i podatkowej. 4. Postępowania o uzyskanie zezwoleń DEWIZOWYCH.

Kancelaria zapewnia ZASTĘPSTWO PROCESOWE przed sądami i organami administracyjnymi wszystkich instancji. Z wieloma klientami Kancelaria stale współpracuje i w ramach pomocy prawnej prowadzi STAŁĄ OBSŁUGĘ przedsiebiorców. Kancelaria współpracuje z firmą konsultingową przygotowując wspólnie analizy ekonomiczno-prawne przedsiębiorstw oraz przedsięwzięć gospodarczych realizowanych przez przedsiębiorców, jak również prowadząc zamknięte SZKOLENIA dla pracowników przedsiębiorstw w zakresie : – systemu zabezpieczeń i windykacji wierzytelności, – rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej i gwarancji jakości, – prawnych aspektów sprzedaży, – kodeksu spółek handlowych, Szkolenia te prowadzone były m.in. w firmach: Firma Oponiarska DĘBICA Sp. z o.o. w Dębicy, ZEORK Sp. z o.o. w Radomiu, Sanofi Syntelabo Sp. z o.o. w Rzeszowie.

ID Ogłoszenia: 77250bfbdae48192

Dodaj Opinie!

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.

Aby skontaktować sie z autorem ogłoszenia, wypełnij poniższy formularz.