Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Kancelaria Radców Prawnych Legalis Officia

  • Strona www: legalis-officia.pl
  • Ulica: Rynek
  • Miasto: Wrocław
  • Państwo: Poland
  • Kod Pocztowy: 50-101
  • Specjalizacja: prawo gospodarcze i handlowe, prawo i postępowanie administracyjne, leasing, mediacje, najem i dzierżawa, nieruchomości, ochrona dóbr osobistych, ochrona własności intelektualnej, łączenie spółek, postępowanie cywilne postępowanie karne, prawo agencyjne, prawo autorskie, prawo gospodarcze i handlowe, prawo gospodarcze publiczne prawo i postępowanie administracyjne, prawo przedsiębiorstw publicznych, prawo spółdzielcze, prawo spółek, prawo wekslowe, prawo własności przemysłowej i prawo własności intelektualnej, prawo znaków towarowych, przekształcanie spółek, przetargi
  • E-Mail: kancelaria@legalis-officia.pl
  • Telefon: +48 883-969-892
  • Województwo: dolnośląskie
Kancelaria Radców Prawnych Legalis Officia
Legalis Officia Logo

Opis

Kancelaria Radców Prawnych Legalis Officia Wilczak, Kłapatiuk i Partnerzy specjalizuje się w profesjonalnej i kompleksowej obsłudze prawnej klientów biznesowych we wszystkich dziedzinach prawa. Najwyższy poziom doradztwa w dziedzinie prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa administracyjnego zapewnia zespół wykwalifikowanych specjalistów radców prawnych o różnych specjalizacjach oraz z wieloletnim doświadczeniem.

Praktyka

Obsługa świadczona przez Kancelarię obejmuje
następujące dziedziny:

Rynki kapitałowe i instrumenty finansowe – w tym zakresie mieści się doradztwo w zakresie emisji papierów wartościowych, w tym akcji i obligacji. Wspomaganie przedsiębiorcy przy dopuszczeniu papierów wartościowych do publicznego obrotu na GPW, a następnie w wypełnianiu wszystkich obowiązków wskazanych w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jak również w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Prawo spółek i sprawy korporacyjne – to przede wszystkim usługi w zakresie prawa handlowego oraz zasad funkcjonowania organów spółek, w tym spółek publicznych, których papiery wartościowe notowane są na rynku GPW.

Prawo cywilne – świadczenie pomocy prawnej w zakresie zasad ogólnych prawa cywilnego, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, w tym w szczególności prawa umów gospodarczych.

Prawo autorskie i prawo własności intelektualnej – praktyka kancelarii swoim zakresem obejmuje zagadnienia związane z majątkowymi i osobistymi prawami autorskimi do utworów, w tym programów komputerowych, prawem własności przemysłowej, w tym znakami towarowymi, a także bazami danych.

Prawo reklamy – obejmuje zagadnienie związane z prawnymi uwarunkowaniami działalności promocyjnej i marketingowej, w szczególności Internecie.

Prawo gospodarcze – to przede wszystkim prawo ustanawiające reguły tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorców w obrocie prawnym, w tym administracyjnoprawnym.

Praktyka kancelarii dotyczy także:

Prawa administracyjnego
Prawo spółdzielczego
Prawo budowlanego
Gospodarki odpadami
Prawa energetycznego

Usługi w zakresie wskazanej wyżej praktyki obejmują:

Stałą obsługę prawną
Akcydentalną pomoc prawną
Sporządzanie opinii
Sporządzanie umów i kontraktów
Negocjacje prawne
Zastępstwo procesowe
Legal Due Diligence

ID Ogłoszenia: 264521095e7b731f

Dodaj Opinie!

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.

Aby skontaktować sie z autorem ogłoszenia, wypełnij poniższy formularz.

Informacje o autorze ogłoszenia.

Inne ogłoszenia użytkownika: Legalis Officia

  • Nie znaleziono innych ogłoszeń tego użytkownika.
Najnowsze pozycje wystawione przez Legalis Officia »